Image Alt

Openingstijden en dagindeling

Onze openingstijden

Onze locaties zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07:30 tot 18:30 uur.

Heb je net iets eerder of juist langer opvang nodig? Ook dat is mogelijk bij ons. Wij bieden verlengde opvang aan van 07:00 tot 07:30 uur en van 18:30 tot 19:00 uur.

Gesloten

Een aantal dagen per jaar zijn wij gesloten, namelijk op nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede Kerstdag.

Brengen en halen

Bij De Berenboot vinden we het belangrijk om vaste breng- en haaltijden te hanteren om zo de rust op de groepen te waarborgen. Deze tijden zijn als volgt:

  • In de ochtend kunnen kinderen gebracht worden tussen 07:30 en 08:30 uur.
  • In de middag kunnen kinderen gehaald worden tussen 12:15 en 13:00 uur.
  • In de middag kunnen kinderen gebracht worden vanaf 13:00 uur.
  • In de avond kunnen kinderen gehaald worden tussen 16:30 en 18:30 uur.

Natuurlijk zijn uitzonderingen altijd mogelijk. Gelieve dit dan wel eerst door te geven aan de pedagogisch medewerksters van de groep van je kindje, zodat zij hier ook rekening mee kunnen houden.

Hoe ziet een dagindeling
eruit?

Kinderdagverblijf De Berenboot heeft gekozen voor zes groepen op 2 verschillende locaties. Op onze locatie aan het Koolpad is er een aparte babygroep voor kinderen van 6 weken tot 1 jaar en een aparte peutergroep. Daarnaast zijn er ook nog 2 verticale groepen. Op onze locatie aan de Deken Dr. Dirckxweg hebben we 2 groepen. Een groep voor de kleinste van 6 weken tot 2,5 jaar en een peutergroep van 2,5 tot 4 jaar.

De babygroep

Bij de jongste kindjes wordt zo goed mogelijk het dagschema gevolgd dat door jullie als ouders wordt aangegeven. We vinden het belangrijk dat de kindjes in hetzelfde ritme blijven als thuis. Ze slapen natuurlijk nog veel en krijgen op hun wakkere momenten hun voeding en verschoning. Natuurlijk wordt er ook lekker met ze gespeeld en geknuffeld.

De iets oudere kindjes in de babygroep hebben vaak nog een ochtend- en een middagslaapje. Voor deze kindjes is er geen vast dagprogramma, maar wordt er juist gekeken naar de behoefte van ieder kindje afzonderlijk. Er is volop gelegenheid voor je kindje om de wereld op zijn of haar eigen tempo te ontdekken.

De verticale groepen

Bij de verticale groepen hanteren we een fijne dagindeling die prettig werkt voor alle kindjes.

Uiteraard, wanneer jouw kindje nog een baby is maar wel in een verticale groep zit, wordt voor jouw kindje de dagindeling van de babygroep aangehouden.

De peutergroep

Je kindje is ongeveer tussen de 2,5 en 3 jaar en klaar voor de volgende groep, namelijk de peutergroep. In deze groep zitten alleen maar kindjes tussen de 2,5 en 4 jaar die zich heel langzaam en op spelenderwijs gaan voorbereiden op groep 1 van de basisschool. Dit doen we door een uitdagend programma aan te bieden, aansluitend bij het thema van de maand van De Berenboot. Al onze pedagogische medewerkers hebben hiervoor de verkorte opleiding Piramide gevolgd. Dit is een voorschools educatie programma, wat perfect aansluit aan de behoefte van de kindjes in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Het stimuleert de ontwikkeling en zorgt voor een goede voorbereiding voor groep 1 van de basisschool.